Piętro hal

Hala Gąsienicowa w Tatrach

Między 1800 m a 2300 m n.p.m. rozciąga się piętro hal. Na podłożu wapiennym występuje popularnie między innymi dębik ośmiopłatkowy, sesleria tatrzańska, wierzba żyłkowana i zielna, a także fiołek alpejski i jaskier okrągłolistny. Na granitowym roślin jest znacznie mniej. Ogólnie rzecz biorąc, wapienne podłoże pozwala na bujniejszy rozwój roślin.

Na piętrze hal w miejscach wilgotniejszych można spotkać jaskry, pierwiosnkę maleńką i tłustosze alpejskie. Tam, gdzie podłoże jest granitowe, spotyka się boimkę dwurzędowa, kostrzewę niską żyworodną oraz rdest żyworodny i widłak wroniec.

Klimat piętra hal

W obrębie piętra hal występuje klimat umiarkowanie zimny. To piętro zwane jest także piętrem alpejskim. W Polsce takie piętro występuje wyłącznie w Tatrach, Karkonoszach i na Babiej Górze. Pitęro to charakteryzuje się przede wszystkim:

  • Stokami i ścianami, które zakończone są piargami.
  • Morenowym pokryciem dna dolin.
  • Średnimi temperaturami od 0 do -2 stopni Celsjusza.
  • Występowaniem pokrywy śnieżnej przez około 250 dni w roku.

Główną roślinnością piętra hal są murawy. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to na piętrze alpejskim można spotkać przede wszystkim płochacza alpejskiego, siwerniaka, pomurnika, a także kozice i świstaki. Te dwa ostatnie gatunki są bardzo charakterystyczne dla Tatr. Nawet niedźwiedzie brunatne zapuszczają się w te okolice, by żerować.

Kiedyś na piętrze hal wypasano owce. Niestety intensywny wypas tych zwierząt przyczyniał się do erozji gleby na stokach. Dzisiaj owce pasie się niżej, a piętro alpejskie nie jest tak zagospodarowane. Przede wszystkim dlatego, że gleby tego piętra nie są zbyt żyzne. Spływająca woda i schodzące lawiny przyczyniają się do zubożenia gleby w tym obszarze, a i dostać się tam nie jest wcale łatwo. Kiedyś górale pędzili na piętro hal swoje owce, dziś po stokach się tylko szusuje. Niestety gospodarka i rozwój osadnictwa wpływają znacząco na stan tego piętra i na pewno nie jest to wpływ pozytywny.

Z piętra hal rozciągają się piękne widoki. W miejscu, gdzie się ono kończy (2300 m n.p.m), zaczyna się piętro turniowe. Ostatnie i najwyższe piętro Tatr.

Share:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *