Co wiesz o Mazurach

Możliwość komentowania Co wiesz o Mazurach została wyłączona 20

Co wiesz o Mazurach

Mazury a Warmia
obywatele Mazur, w odróżnieniu od bliskiej Warmii, w okresie przed II wojną światową byli w przewadze protestantami luteranie, nietypowo towarzysze bazyliki ewangelicko augsburskiego. Wraz z reformacją narodziła się odrębność krainy wiara stała się głównym wyznacznikiem ludności zamieszkującej Prusy. Przyjedź na wczasy mazury a sam zobaczysz.

Mazury
widok regionu został ukształtowany wskutek ostatnie zlodowacenie orientacyjnie 14000-15000 lat temu. Z tego okresu sięga korzeniami, zachowany w okolicach Giżycka fragment kąta renifera. Teren jest nierówny, z jeziorami, rzekami i strumieniami, wczasy mazury.

Etymologia nazwy
miano Mazury wprowadziły władze pruskie w XIX wieku. Rzeczownik Mazur sięga korzeniami od przedrostka maz brudzić, smolić, mazać wcześniej hasło maź, znaczyło smołę i dziegć, pochodzi od zamieszkujących tutejsze lasy smolarzy do którego dodano przyrostekur. Wyraz ten znany był od XV wieku. Mazury stanowią liczbę mnogą, wczasy mazury.

Etymologia nazwy
naoczne początek nazwy powinno wiązać z Mazowszem, jako, że w dawnej polszczyźnie Mazur to lokator Mazowsza, czyli dziś oświadczylibyśmy Mazowszanin oznakowanie to było jeszcze w skraju XIXw, czego liczne znaki znajdujemy w powieści Chłopi Reymonta. Idealne miejsce na wczasy mazury.

admin

View all contributions by admin

Similar articles