Pałac Wodzickich

Możliwość komentowania Pałac Wodzickich została wyłączona 27

Pałac Wodzickich

Pałac Wodzickich w Krakowie (ul. Św. Jana 11) jest wczesnoklasycystycznym pałacem o bogato dekorowanej fasadzie. Pałac ten powstał około 1780 roku. Zostały połączone dwie kamienice, które przebudowano na pałac przez starostę krakowskiego Przebendowskiego.

„Pałac Przebendowskich”, czyli pierwotny pałac, powstał około 1741 roku. Doszło wtedy do połączenia oraz przebudowy dwóch stojących obok siebie kamieniczek w stylu gotyckim. Zostały zachowane z nich dwa portale z XV oraz XVI wieku. Pałac ten był rozłożony na planie prostokąta oraz ustawiony był równolegle do ulicy.

Nowym właścicielem pałacu został Franciszek Wodzicki, który budynek kupił po pożarze z 1781 roku. Pałac został przebudowany zgodnie z projektem Jana Ferdynanda Naxa.

Budynek charakteryzuje się symetryczną frontową elewacją z siedniopolowym podziałem. Rytm temu podziałowi wyznaczają pilastry i attyka w typie balustrady z wazonami. Wielki kartusz z herbem rodu Wodzickich (Leliwa), który jest otoczony rzeźbami znajduje się na szczycie attyki.

Wnętrza pierwszego piętra także dobrze się zachowały. Znajdują się się tam oryginalne stiuki, boazerie, polichromie, kominek oraz intarsjowane posadzki.

Pałac Wodzickich związany jest z kilkoma wydarzeniami historycznymi, są to m.in.:

w 1830 roku pałac należał do Stanisława Wodzickiego, który był prezesem Senatu Rządzącego Rzeczypospolitej Krakowskiej. Uważano go za zwolennika polityki Metternicha. Dlatego też w grudniu 1830 roku przed pałacem zebrała się manifestacja ludności, która domagała się ustąpienia Wodzickiego z zajmowanego stanowiska (niebawem to uczynił).
w 1848 roku manifestujące tłumy mieszkańców Krakowa domagały się od urzędującego w pałacu komisarza Maurycego Deyma, który był naczelnikiem urzędu cyrkularnego Krakowa, by uwolnił więźniów politycznych. Teofil Lenartowicz upamiętnił to wydarzenie, przedstawiając na rysunku fasadę pałacu oraz tłum demonstrantów.

Pałac Wodzickich przetrwał okres II wojny światowej. Podczas prac konserwatorskich, które były prowadzone po 1945 roku zostały odkryte polichromie oraz belkowane renesansowe stropy.

Po odrestaurowaniu pałac stał się siedzibą Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.

admin

View all contributions by admin

Similar articles