Tatrzańskie Park Narodowy – zwierzęta oraz rośliny

Możliwość komentowania Tatrzańskie Park Narodowy – zwierzęta oraz rośliny została wyłączona 6424

Tatrzański Park Narodowy
Tatrzańskie Park Narodowy – zwierzęta oraz rośliny

Tatry są jedynym w Polsce obszarem, w którym panuje wysokogórski klimat. Endemiczne gatunki roślin i zwierząt, a także atrakcyjne ukształtowanie tego terenu sprawiało, że wzięto te obszary pod ochronę i utworzono Tatrzański Park Narodowy. Powierzchnia parku wynosi 21197 ha, a około 70% tej powierzchni stanowią lasy i piętro kosodrzewiny.
Historia Tatrzańskiego Parku Narodowego

Tatrzański Parko Narodowy utworzono 1 stycznia 1955 roku. Stało się to na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. Przyczynkiem do utworzenia parku narodowego były przekształcenia, jakim poddawano Tatry w XIX i XX wieku. Rabunkowa gospodarka leśna, hutnictwo i górnictwo oraz pasterstwo, odbijały na tych terenach bolesne piętno. Właściwie podwaliny pod powstanie Tatrzańskiego Parku Narodowego położono już w 1868 roku. Wtedy to Wysoki Sejm Galicyjski uchwalił ustawę, która zakazywała tępienia dzików kóz i świstaków. W 1873 roku utworzono Towarzystwo Tatrzańskie, które zajmowało się ochroną limby i szarotki alpejskiej. Później powstało natomiast Towarzystwo Ochrony Tatr Polskich. Działania towarzystw i zaangażowanych w ochronę fauny i flory społeczników doprowadziły w konsekwencji do utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Rośliny i zwierzęta objęte ochroną

Ochronie podlegają między innymi rośliny takie jak: szarotka alpejska, krokus i kosodrzewina. Zwierzęta objęte ochroną to kozice, świstaki, niedźwiedzie brunatne i rysie. Gatunki te są bardzo rzadkie. Przykładowo niedźwiedzi w całych Tatrach żyje maksymalnie 60 sztuk, z czego po polskiej stronie jest ich najwyżej kilkanaście. Nie dziwi więc fakt, że władze Tatrzańskiego Parku Narodowego robią wszystko, by podtrzymać występowanie rzadkich gatunków.

Tatrzański Park Narodowy nie jest już tak eksploatowany, jak kiedyś. Dzisiaj dąży się tutaj do naturalności i stara pozostawiać przyrodę samą sobie. Unikanie ingerencji w rośliny i zwierzęta sprawia, że można ochronić ginące gatunki. Sami turyści powinni też pamiętać o tym, by nie niszczyć tatrzańskiej roślinności i nie szkodzić zwierzętom. Obecnie Tatry są odwiedzane przez setki tysięcy turystów rocznie, a co za tym idzie infrastruktura u podnóża gór cały czas się rozwija. Powstają nowe apartamenty, ośrodki wczasowe i spa. Tym ważniejsze jest uczenie ludzi zasad, jakimi powinni się kierować przy obcowaniu z tatrzańską przyrodą.

admin

View all contributions by admin

Similar articles